Temat: Globalne przywództwo we współczesnym świecie

Ekspert: Ryszard Sznepf 

 
 
Tematem wystąpienia, ale też dyskusji będzie polityka światowa, w tym głównie globalne wyzwania, jakie stoją przed głównymi rywalami w szybko zmieniającym się świecie. Spróbujemy zidentyfikować główne obszary konfrontacji i odpowiedzieć na nurtujące wszystkich pytanie czy rzeczywiście grozi nam konflikt militarny o globalnym zasięgu. Będziemy rozmawiać o rywalizacji amerykańsko-chińskiej, roli Unii Europejskiej i Rosji na arenie międzynarodowej oraz dylematach nowej administracji prezydenta Bidena. Nie unikniemy odpowiedzi na pytania: 
 • Czy po prezydenturze Donalda Trumpa, która między innymi przyniosła spadek zaufania do Stanów Zjednoczonych, możliwa jest odbudowa pozycji Ameryki w świecie? 
 • Jakie będą relacje Waszyngtonu z Unią Europejską? 
 • Czy USA będą potrafiły zbudować koalicje i skutecznie przeciwstawić się ambicjom Moskwy oraz ekspansji politycznej i gospodarczej Chin? 
 • O co toczy się ta niewypowiedziana wojna pomiędzy globalnymi mocarstwami? 
 

Temat: Współpraca Efektywne wdrażanie strategii przedsiębiorstwa

Ekspert: dr Grzegorz Dzwonnik

 

Warsztat adresujemy zwłaszcza do menedżerów zaangażowanych w realizację strategii i rozwój przedsiębiorstw. W formule ćwiczeniowej, w małych zespołach, uczestnicy nauczą się identyfikować zależności zachodzące pomiędzy obszarem zarządzania strategicznego i obszarem projektowym w organizacji. Kanwa poszczególnych ćwiczeń umożliwi też lepsze zrozumienie uwarunkowań sprawnego zarządzania portfelem projektów oraz konstruowania programów strategicznych. Dzięki przekazanym wskazówkom uczestnicy będą mieli okazję usprawnić swoje podejście do wdrażania inicjatyw odchodząc od zarządzania interwencyjnego, często opartego na intuicji, na rzecz spójnego, systemowego zarządzania portfelem i programami strategicznymi.

 

Temat: Kształtowanie wizerunku w mediach

Ekspert: Mirosław Oczkoś

 
Moduły warsztatu:
 1. Wywiad/wypowiedź/setka/oświadczenie/otwarte studio
 2. Telewizja, Internet, radio, prasa
 3. Zwroty retoryczne, erystyczne, manipulacje
  Mosty, stępienie ostrza, zalety wad i wady zalet
  Wypracowanie przesłania
 4. Kryzys – leczyć czy zapobiegać?
 
 Specyfika prowadzonych zajęć:
 • Cechy dobrego mówcy
 • Podstawowa wiedza o warunkach skutecznego komunikowania się za pomocą słów
 • Co decyduje o tym, że komunikat jest zrozumiały dla odbiorcy ?
 • Efektywne wykorzystywanie kanałów komunikacji
 • Jak usprawnić swój aparat mowy
 • Inicjowanie kontaktów z mediami 
 • Trudne pytania
 • Jak tworzyć i wykorzystywać dobre stosunki ze środkami masowego przekazu
 • Zrozumienie potrzeb dziennikarzyRóżne „typy” dziennikarzy
 • Techniki wystąpień publicznych:
- przygotowanie i realizacja wystąpienia publicznego /, radio, telewizja/
- wypowiedź dla mediów elektronicznych
- trening media relations /z wykorzystaniem mikrofonu i kamery/ analiza nagranych wywiadów
 • Co to jest tzw. osobowość medialna
 • Psychologiczne prawidłowości kształtowania wizerunku publicznego
 

Temat: Współpraca w zespole z uwzględnieniem metod rozwiązywania konfliktów lub zarządzanie sobą w czasie

Ekspert: Dariusz Rajca

Program:
 • Strategia postawy optymistycznej jako tarcza w codziennym życiu
 • Sterowanie procesami emocjonalnymi (asocjacja vs dysocjacja)
 • Emocje i ich wpływ na proces komunikacji – nastawienie na cel a obrona własnego stanowiska - zastosowanie formuły komunikatu „Ja”
 • Techniki zachowań asertywnych w kontaktach z innymi ludźmi. Jak stanowczo, konsekwentnie ale uprzejmie bronić się przed negatywnymi zachowaniami ze strony innych ludzi?
 • Sprzężenie zwrotne postawa/emocje jako narzędzie wzmocnienia
 • Niewerbalne techniki nawiązywania kontaktu i wywierania wpływu na otoczenie (calibration-pacing-leading)
 • Zasady przekazywania konstruktywnych informacji zwrotnych 
 • Oddzielanie czynnika ludzkiego od obiektywnych problemów w sytuacjach konfliktowych
 • Kiedy i jak zaczyna się konflikt – symptomy i kolejne fazy konfliktu 
 • Sposoby wyjścia z „zamkniętego koła konfliktu” - gotowe techniki rozwiązywania konfliktów
 
 

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok