Cena studiów MBA – zarządzanie bezpieczeństwem zdrowia publicznego

Osoby zakwalifikowane do programu MBA mogą skorzystać z elastycznego systemu opłat i wybrać dogodny dla siebie system płatności.

liczba ratwysokość raty (zł)czesne całkowite (zł)
1 rata 20 000zł20 000 zł
3 raty semestralne7 000 zł21 000 zł
15 rat miesięcznych1 500 zł22 500 zł

Warunki naboru:

Profil kandydata (warunki wstępne):

  • ukończone studia wyższe I lub II stopnia (dyplom licencjata, inżyniera lub magistra).

 Etap 1

Dokonanie zgłoszenia przez formularz oraz zebranie kompletu dokumentów, na który składają się:

  • kwestionariusz osobowy,
  • list motywacyjny,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • pełne CV,
  • potwierdzenie przelewu opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz bezzwrotnej opłaty wpisowej na wskazane konto,

 Etap 2

Rozmowa kwalifikacyjna 

Po weryfikacji dokumentów, kandydat zapraszany jest na rozmowę kwalifikacyjną.  W trakcie rozmowy poruszane są kwestie, takie jak motywacja czy doświadczenie zawodowe kandydata. Terminy rozmów są ustalane indywidualnie.

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok