MBA – zarządzanie bezpieczeństwem zdrowia publicznego to studia prowadzone w formule hybrydowej - 80 % zajęć odbywa się online, 20 % stacjonarnie. Program został podzielony na 3 semestry nauki, podczas których odbędzie się łącznie 300 godzin zajęć.

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie każdego z realizowanych przedmiotów oraz wykonanie i obrona grupowego projektu dyplowego.

Absolwenci programu będą potrafili:

  • wykorzystywać mechanizmy prowadzenia rachunkowości w sektorze ochrony zdrowia, 
  • analizować wpływ polityki bezpieczeństwa zdrowia publicznego na zadania i działania samorządu terytorialnego oraz podmiotów medycznych, 
  • podejmować decyzje strategiczne w podmiotach działających w sektorze zdrowia publicznego, 
  • zarządzać zespołem oraz komepetencjami jego członków w jednostkach medycznych, 
  • tworzyć i wdrażać plany usprawniające działanie podmiotów publicznych oraz prywatnych dotyczących problematyki bezpieczeństwa zdrowia publicznego.

Zakres omawianych zagadnień został podzielony na 15 tematycznych modułów.

Moduł 1. Wprowadzenie do studiów 
liczba godzin: 10

Moduł 2. Prawne uwarunkowania organizacji i zarządzania zdrowiem publicznym 
liczba godzin: 20

Moduł 3. Finanse i rachunkowość w sektorze ochrony zdrowia 
liczba godzin: 15

Moduł 4. Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w jednostkach sektora medycznego 
liczba godzin: 20

Moduł 5. Zadania samorządu terytorialnego w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego 
liczba godzin: 30

Moduł 6. Wybrane zadania administracji centralnej w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego 
liczba godzin: 20

Moduł 7. Bezpieczeństwo publiczne 
liczba godzin: 20

Moduł 8. Bezpieczeństwo zdrowotne  
liczba godzin: 30 

Moduł 9. Polityka informacyjna w sektorze zdrowia publicznego – zarządzanie mediami społecznościowymi 
liczba godzin: 20 

Moduł 10. Zarządzanie podmiotami sektora zdrowia publicznego 
liczba godzin: 20

Moduł 11. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, wypadkach i katastrofach 
liczba godzin: 15

Moduł 12. Komunikacja i negocjacje 
liczba godzin: 20

Moduł 13. Zarządzanie zespołem w placówce medycznej 
liczba godzin: 20

Moduł 14. Badanie satysfakcji pacjenta/ jakości usług medycznych 
liczba godzin: 20

Moduł 15. Projekt dyplomowy 
liczba godzin: 20

Kontakt merytoryczny:

Marek Dąbkowski
tel.: 502-388-373

e-mail: biuro@fundacjaede.pl

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok