Partnerem programu jest Studium im. Pawła Adamowicza, powołane 1 czerwca czerwca 2021 r. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.

Głównym celem studium jest dostarczenie wiedzy eksperckiej wynikającej z doświadczeń prowadzących, analizy studium przypadku oraz warsztatów z praktykami. Wśród kluczowych kompetencji są te, które dotyczą nowoczesnego planowania i prognozowania (ekologia, transport publiczny), wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, stylów przywództwa czy zarządzania współpracą z mediami. Poza kompetencjami i ekspercką wiedzą praktyczną, Studium Obywatelskie ma na celu również sieciowanie – budowanie nowych relacji, możliwych do wykorzystania w dalszym życiu zawodowym uczestników.

Kontakt merytoryczny:

Marek Dąbkowski
tel.: 502 388 373
e-mail: biuro@fundacjaede.pl

 

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok