Our MBA programmes are carefully designed to offer you in-depth knowledge of critical business areas and functions. The Master of Business Administration is a globally recognised postgraduate qualification for ambitious, motivated graduates. Studying our MBA course will support your career progression by developing your critical thinking and research skills which will enhance your business knowledge and understanding. The MBA will teach you the theory of effective management practice and equip you with the essential skills, confidence and competence to assist you when you venture into your chosen industry. You will learn to think laterally, challenge convention and offer informed solutions to business issues. You will gain valuable skills 
that will set you apart from colleagues, allowing you to progress to your full career potential.
Hayley Henderson Msc, Bsc, FHEA
MBA Programme Leader Faculty of Business and Law

Partner merytoryczny - University of Northampton, Northampton
Historia University of Northampton sięga 1924 r. Obecnie w skład uniwersytetu wchodzą cztery wydziały o ściśle określonych specjalizacjach: Faculty of Health and Society, Faculty of Education and Humanities, Faculty of Arts, Science and Technology oraz Faculty of Business and Law, która zajmuje się między innymi kształceniem menedżerów.

Najwyższe kwalifikacje uczelni w zakresie kształcenia biznesowego potwierdzają liczne akredytacje renomowanych instytucji takich, jak: 

 • Chartered Institute of Management Accountants (CIMA)
 • Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)
 • Chartered Management Institute (CMI)
 • Chartered Institute of Personnel Development (CIPD). 

Rankingi i odznaczenia
W 2017 roku uczelnia otrzymała:
 • nadawaną przez rząd brytyjski „złotą kategorię” w rankingu Ramy Doskonałości w Nauczaniu (Teaching Excellence Framework) w uznaniu jakości kształcenia i warunków studiowani
 • Złotą Odznakę Przedsiębiorstwa Społecznego (Social Enterprise Gold Mark), która stanowi niezależną rękojmię, że instytucja ponad wszystko przedkłada interes społeczny.

W 2016 roku w rankingu uczelni wyższych dziennika "Guardian" University of Northampton zajął 16. miejsce w kategorii „ogólne zadowolenie studentów”. Ranking obejmował 119 uczelni. Uczelnia plasuje się również w pierwszej czwórce w kategorii „zadowolenie studentów z informacji zwrotnej udzielanej przez kadrę dydaktyczną” oraz w pierwszej dwudziestce w kategorii „zadowolenie z nauczania”.

Współpraca między University of Northampton a Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku to szansa na czerpanie z najlepszych praktyk brytyjskiego partnera.

Partnerzy biznesowi programu MBA
Studia MBA kładą szczególny nacisk na praktyczną stronę nauczania. Jako uczelnia jesteśmy aktywni w środowisku biznesowym, dzięki czemu duża część zajęć prowadzona jest przez zespół ekspertów z doświadczeniem biznesowym. Wyróżnikiem programu jest również to, że funkcję wykładowców w dużej części powierzyliśmy przedstawicielom partnerów biznesowych z takich firm, jak:

 • Lufthansa Systems Poland
 • Thomson Reuters (Markets) Europe SA
 • ING Bank Śląski SA
 • Arla Global Financial Services Centre sp. z o.o.
 • LPP SA.

WSB ma status członka Business Centre Club, co dodatkowo świadczy o silnym powiązaniu gdańskiej uczelni ze środowiskiem biznesu. Z kolei w II edycji badania „Uczelnia Przyjazna Pracodawcom” WSB otrzymała wyróżnienie jako przykład dobrych praktyk w zakresie współpracy z pracodawcami. Takie uznanie zdobyło tylko 13 uczelni w Polsce.

WSB Gdańsk MBA