Are you ready to make the leap into leadership? WSB’s Leadership MBA program will unlock your leadership potential and enable you to make a positive difference for your organization. Leadership matters, a lot, and good leadership is necessary in today’s competitive business environment. By sharpening your leadership skills and abilities during this 18-month MBA program, you will grow in your profession, improve your organization, and develop as a leader. Let’s take the leap together and make a difference in our world.  

dr Olin O. Oedekoven
Peregrine Leadership Institute

Studia MBA Leadership w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku
 
Studia MBA Leadership to nowość w naszej ofercie. Stworzyliśy je we współpracy z Deloitte oraz amerykańskim Peregrine Leadership Institute. Partnerzy pełnią nie tylko rolę konsultacyjną i mają wpływ na kształt programu. Ich przedstawiciele prowadzą zajęcia i dzielą się swoim doświadczeniem w ramach wybranych modułów. 
MBA Leadership to unikalny program, w trakcie którego słuchacze rozwijają miękkie kompetencje menedżerskie oraz zdobywają przekrojową wiedzę z różnych obszarów zarządzania. Do wyboru mają dwie ścieżki językowe: 
 • polsko-angielską – 30% zajęć w języku angielskim
 • anglojęzyczną – 100% zajęć w języku angielskim. 

 
Organizacja programu opiera się na trzech filarach: 
 
Partnerski
 • program współtworzymy z partnerami biznesowymi: Deloitte oraz amerykańskim Peregrine Leadership Institute
 • słuchacze studiów MBA to partnerzy w realizacji programu – poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach, dzielenie się swoimi doświadczeniami i know-how stają się współtwórcami programu i mają realny wpływ na przebieg zajęć
 • organizacja studiów oparta jest na partnerskim podejściu do słuchaczy, którzy podczas całego toku studiów mogą liczyć na pomoc opiekuna grupy
 • WSB w Gdańsku jest członkiem Business Centre Club, co potwierdza zarówno jej biznesowy charakter, jak i chęć wspierania przedsiębiorczości wśród Polaków poprzez edukację.

Praktyczny

 • program jest ukierunkowany na rozwój umiejętności przywódczych
 • zajęcia prowadzą praktycy biznesu oraz doświadczeni dydaktycy i trenerzy
 • wykorzystujemy modułowy system nauczania
 • słuchacze mają możliwość doskonalenia biznesowego języka angielskiego w ramach obu ścieżek językowych 
 • wykorzystujemy interaktywne metody nauczania: warsztaty, business case’y, dyskusje panelowe – wiedzę z zajęć słuchacze mogą na bieżąco wykorzystywać w życiu zawodowym
 • organizujemy wizyty studyjne w firmach
 • słuchacze mogą konsultować się z wykładowcami po godzinach
 • słuchacze mają całodobowy kontakt z uczelnią z dowolnego miejsca na świecie – dzięki platformie internetowej Extranet.

Profesjonalny

 • studia kończą się napisaniem projektu zaliczeniowego opartego na metodyce FRIS® Style Myślenia, realizowanego pod opieką certyfikowanego trenera z pakietem indywidualnych sesji coachingowych
 • absolwenci zdobywają dyplom studiów MBA 
 • zajęcia prowadzi profesjonalna kadra wykładowców–praktyków z doświadczeniem międzynarodowym
 • w ramach studiów organizujemy dodatkowe wykłady gości z Polski i z zagranicy
 • prowadzący przekazują  kompletną i specjalistyczną wiedzę 
 • słuchacze dostają profesjonalnie opracowane materiały dydaktyczne
 • WSB w Gdańsku jest członkiem grupy Wyższych Szkół Bankowych, o której sile stanowi 19-letnie doświadczenie w prowadzeniu programów MBA.

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok

WSB Gdańsk MBA Leadership