Studia MBA są jednymi z najbardziej prestiżowych studiów dla menedżerów. Ponieważ od wielu lat pracuję na rynku farmaceutycznym i moja wiedza bazuje głównie na tym sektorze, studiowanie pozwoli mi na poszerzenie swojej wiedzy w zakresie ekonomii, zarządzania przedsiębiorstwem i zasobami ludzkimi w bardziej globalny sposób. Jestem bardzo zadowolona z prowadzonych zajęć. Wykładowcy są niezwykle profesjonalni, posiadają ogromną wiedzę i podchodzą do słuchaczy z dużym szacunkiem.

Magdalena Rut
Słuchaczka programu MBA w WSB w Gdańsku

Studia MBA  w Gdańsku

Awans naszego programu w ratingu SEM Forum 2016. Mamy klasę profesjonalną!

W 2017 roku Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku otrzymała prestiżową akredytację International Assembly for Collegiate Business Education (IACBE) potwierdzającą jakość kształcenia na kierunkach biznesowych.

Program studiów przygotowaliśmy we współpracy z University of Northampton. Nowoczesne formy kształcenia oraz doskonała organizacja studiów to również efekt współpracy z praktykami biznesu. Dzięki temu tematyka podejmowana na zajęciach jest ściśle powiązana z aktualnymi realiami gospodarczymi. Słuchacze mają do wyboru 2 ścieżki językowe: polskojęzyczną lub angielsko-polską. 

Absolwenci studiów MBA są zwolnieni z obowiązku składania egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Funkcjonowanie programu MBA opiera się na 3 filarach:

Partnerski

 • słuchacze studiów MBA to partnerzy w realizacji programu – poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach, dzielenie się swoimi doświadczeniami i know-how stają się współtwórcami programu i mają realny wpływ na przebieg zajęć
 • organizacja studiów oparta jest na partnerskim podejściu do słuchaczy, którzy podczas całego toku studiów mogą liczyć na pomoc opiekuna grupy
 • WSB w Gdańsku jest członkiem Business Centre Club oraz Klastra Logistyczno-Transportowego Północ-Południe, co potwierdza zarówno jej biznesowy charakter, jak i chęć wspierania przedsiębiorczości wśród Polaków poprzez edukację program współtworzony jest z brytyjskim partnerem – University of Northampton
 • partnerskie relacje istnieją także pomiędzy słuchaczami: wymiana wiedzy i doświadczeń, networking czy praca w zespołach projektowych to tylko niektóre z zalet, jakie daje wspólne studiowanie w grupie doświadczonych menedżerów.

Praktyczny

 • zajęcia prowadzone przez praktyków biznesu
 • modułowy system nauczania
 • elastyczny system szkoleń dodatkowych oraz e-learning
 • wykorzystywanie interaktywnych metod nauczania:  warsztatów, business case’ów (w tym praca na Case Studies for Harvard Business School), dyskusji panelowych, analiz przypadków, gry biznesowej – wiedzę z zajęć można na bieżąco wykorzystywać w życiu zawodowym
 • wizyty studyjne w firmach
 • słuchaczami studiów MBA są osoby posiadające doświadczenie zawodowe, dzięki czemu zajęcia są dla uczestników okazją do dzielenia się wiedzą
 • możliwość konsultowania się z wykładowcami po godzinach
 • całodobowy kontakt z uczelnią z dowolnego miejsca na świecie – dzięki platformie internetowej Extranet.

Profesjonalny

 • dyplom studiów MBA z klauzulą gwarancji jakości brytyjskiego partnera studiów sygnowany przez przedstawicieli WSB i University of Northampton
 • profesjonalna kadra wykładowców – praktyków z doświadczeniem międzynarodowym
 • WSB w Gdańsku jest członkiem grupy Wyższych Szkół Bankowych, o której sile stanowi 18-letnie doświadczenie w prowadzeniu programów MBA
 • obecność w dziesiątce najlepszych programów MBA w Polsce wg rankingu "Home & Market" 2016
 • 16. miejsce w rankingu najlepszych programów MBA w Polsce "Perspektywy" 2018
 • cztery gwiazdki na pięć możliwych w ratingu programów MBA tygodnika "Wprost" (2016)
 • "Klasa profesjonalna" w ratingu SEM Forum 2016 
 • w ramach studiów organizowane są wykłady znamienitych osób z Polski i z zagranicy
 • kompletna i specjalistyczna wiedza przekazywana przez prowadzących oraz zdobywana samodzielnie podczas przygotowywania prac zaliczeniowych 
 • profesjonalnie opracowane materiały dydaktyczne
 • słuchacze studiów MBA to wyselekcjonowani w procesie rekrutacji profesjonaliści, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę i dzielić się nią z innymi.

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku to jedna z najstarszych i największych uczelni niepublicznych na Pomorzu. Należy do grupy dziewięciu Wyższych Szkół Bankowych stanowiących największą grupę uczelni biznesowych w Polsce. Nasze studia MBA o profilu General cieszą się dużą popularnością. Dzieje się tak głównie dzięki wysokiej jakości kształcenia i programowi ukierunkowanemu na rozwój praktyków biznesu. 

WSB Gdańsk MBA