Are you ready to make the leap into leadership? WSB’s Leadership MBA program will unlock your leadership potential and enable you to make a positive difference for your organization. Leadership matters, a lot, and good leadership is necessary in today’s competitive business environment. By sharpening your leadership skills and abilities during this 18-month MBA program, you will grow in your profession, improve your organization, and develop as a leader. Let’s take the leap together and make a difference in our world.  

dr Olin O. Oedekoven
Peregrine Leadership Institute

Na studiach MBA bardzo ważna jest praktyczność przekazywanej wiedzy. Dlatego zajęcia prowadzi zespół ekspertów z dużym doświadczeniem biznesowym oraz przedstawicieli partnerów programu. Do wykładowców studiów MBA należą m.in.:

 

dr Grzegorz Dzwonnik – menedżer, konsultant i wykładowca akademickiks; ekspert w dziedzinie zarządzania strategicznego oraz zarządzania projektami; asesor wiodący IPMA Global Project Excellence Award; partner międzynarodowego think tanku Synergy Services Group; certyfikowany menedżer projektów (PMP, P2P, CSM, CSPO); członek IPMA Polska i członek honorowy PMAN Nepal.

 

 

 

 

 

dr Olin O. Oedekoven - ma ponad 35 lat doświadczenia w obszarze przywództwa na wszystkich poziomach organizacji, które zdobył w firmach prywatnych i instytucjach państwowych. Ukończył studia na South Dakota State University oraz University of Wyoming, studia MBA oraz uzyskał tytuł doktora w obszarze administracji w biznesie ze specjalizacją zarządzanie i administracja publiczna na Northcentral University; ukończył również studia z zarządzania zasobami ludzkimi. Jest absolwentem Army Command and General Staff College oraz U.S. Army War College, gdzie zdobył  tytuł magistra w dziedzinie strategii. Obecnie zajmuje stanowisko President & CEO w Peregrine Leadership Institute oraz Peregrine Academic Services, firmach, które prowadzą działalność w 45 krajach na świecie.

 

Piotr Bucki – od 18 lat pomaga ludziom szlifować komunikację w różnych obszarach, bazując na psychologii poznawczej, neuronaukach i psycholingwistyce; autor książek „Porozmawiajmy o komunikacji”, „Złap równowagę” i „Life’s a pitch and then you die”; współpracuje z najlepszymi ośrodkami start-upowymi w Polsce, m.in. LPNT, Inkubator Starter, GPNT i PPNT, a także z największym rządowym programem na świecie Start-Up Chile i inkubatorami w Słowenii i Austrii

 

 

 

Liam Fassam - wykładowca University of Northampton, innowator, lider opinii, badacz i wdrożeniowiec w obszarze logistyki i dostaw, współpracy logistycznej oraz wartości społecznej; 27 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji kierowniczych wysokiego szczebla; jako dyrektor wykonawczy odpowiada za zadania związane z budowaniem wartości społecznej za pośrednictwem sieci transportowych; brał udział w licznych inicjatywach finansowanych przez Komisję Europejską oraz w brytyjskich rządowych projektach badawczych, np. dotyczących transportu w miastach inteligentnych, przyszłych inteligentnych rozwiązań w przewozie osób i towarów czy ciągłości zaopatrzenia w żywność po Brexicie.

 

Daria Lewandowska - certyfikowana trenerka FRIS® Style Myślenia, Coach ICF, menedżer ds. kwalifikacji, szkoleń i rozwoju; pracuje w obszarach rozwoju osobistego, inteligencji emocjonalnej, budowania zespołów; specjalizuje się w odkrywaniu naturalnych talentów, zarządzaniu talentami według metodyki Instytutu Gallupa, wsparciu organizacji i zespołów we wdrażaniu metodologii mocnych stron oraz analizie raportów Clifton Strengths; absolwentka studiów MBA oraz prestiżowego programu ministerialnego „Top 500 Innovators” na Uniwersytecie w Berkley; pracowała dla takich firm jak: NASA, IBM, Wrocławskie Centrum Badań, Fundusz Inwestycyjny Venture Incubator, Opera, BZ WBK, Viessmann, Delphi, Business Centre Club, Izby Handlowe, Hewlett-Packard, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Microsoft, NovoNordisk, KGHM, MKS Juvenia, KS Kings.

 

 

Dariusz Rajca – trener, doradca i mentor z 25-letnim doświadczeniem; przeprowadził ponad 1250 szkoleń, w których udział wzięło ok. 25 tysięcy uczestników; praktyk Polskiego Instytutu Neurolingwistycznego Programowania oraz certyfikowany konsultant unikatowej w Polsce metody oceny Motywacyjnej Analizy Potencjału Zawodowego – MAPP.

 

 

 

Robert Wolszon - Partner Associate w firmie Deloitte; ma wieloletnie doświadczenie w audytach przedsiębiorstw reprezentujących różne branże; współpracuje z firmami notowanymi na giełdzie papierów wartościowych i międzynarodowymi korporacjami; pracę w Deloitte rozpoczął w 2004 r.; specjalizuje się w zagadnieniach związanych z polskimi standardami rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej; brał udział w projektach due diligence oraz IPO; ma uprawienia biegłego rewidenta oraz ACCA.

 

 

prof. SANS dr Tomasz Kalinowski - specjalizuje się w szkoleniach z zakresu komunikacji i negocjacji z partnerami krajowymi i zagranicznymi, międzynarodowych stosunkach gospodarczych oraz w tematyce Niemiec jako najważniejszego partnera gospodarczego Polski; ma wieloletnie doświadczenie jako dyplomata, radca-minister, kierownik Wydziału Ekonomicznego Ambasady RP w Berlinie; prowadzi zajęcia z modułu International Economics and Business.

U. Raut-Roy - wykładowca na brytyjskim University of Northampton; mieszkał w Indiach, Anglii, Szwajcarii i północnej Afryce, pracował dla licznych krajowych i międzynarodowych organizacji; wieloletni szef programów MBA i dyrektor programowy studiów magisterskich; do obszarów jego zainteresowań należą zarządzanie strategiczne i zachowania organizacyjne; występował w charakterze egzaminatora zewnętrznego i przewodniczył zewnętrznym komisjom egzaminacyjnym na trzech brytyjskich uczelniach biznesowych (studia MBA i studia magisterskie); jego działalność doradcza obejmuje projekty realizowane na rzecz szwajcarskich i belgijskich podmiotów gospodarczych.

Paweł Gąsiorowski – Prezes Zarządu w Contact Center Pekao SA, odpowiada za zdalne kanały dystrybucji, doświadczenie klientów, usługi bankowe dla klientów indywidualnych, MŚP oraz klientów korporacyjnych; przez ponad ponad 20 lat w biznesie zajmował stanowiska kierownicze (w tym role GM) w kilku firmach i był odpowiedzialny za rozwój innowacyjnych rozwiązań marketingu cyfrowego, usług i sprzedaży dla sektora finansowego; jego doświadczenie obejmuje: strategię, nowoczesne kanały sprzedaży, segmentację marketingową, procesy biznesowe, tworzenie, zarządzanie i wdrażanie programów zmian na poziomie strategicznym i operacyjnym w: bankowości detalicznej i korporacyjnej, firmach ubezpieczeniowych i IFA (Independent Financial Advisors); ukończył Uniwersytet Warszawski, otrzymał również stypendium Ministra Edukacji na Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu.

Grażyna Witkowska-Mrozek - bankowiec i przedsiębiorca; od 25 lat związana z sektorem finansowym: bankowością prywatną i wealth management; usługi te tworzyła lub współtworzyła od podstaw w kilku polskich i zagranicznych instytucjach działających na terenie Polski; doświadczenie menedżerskie zdobywała w międzynarodowych globalnych korporacjach i średniej wielkości przedsiębiorstwach; zarządzała procesami sprzedaży i akwizycji, kanałami dystrybucji i sieciami sprzedaży, procesami tworzenia oferty produktowej, relacjami z klientem; tworzyła oferty bankassurance, kart płatniczych i ATM, SME, funduszy inwestycyjnych, on-shore i off-shore services, investment advisory, portfolio management, financial and tax planning, life cycle management, art advisory; od ponad 10 lat związana z rynkiem szwajcarskim; fundatorka i wiceprezeska fundacji Sztuka z Wyboru, członkini organizacji biznesowych m.in. Gdańskiego Klubu Biznesu, Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych.

 

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok

WSB Gdańsk MBA Leadership