Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Studia trwają 2 lata. Rekrutacja trwa w WSB w Toruniu i w WSB w Bydgoszczy.

Projekt adresowany jest wyłącznie do osób pracujących na stanowiskach zarządczych.

Zapraszamy:

  • kadry zarządzające podmiotów leczniczych
  • kadry medyczne posiadające funkcje zarządcze
  • konsultantów krajowych i wojewódzkich
  • pracowników komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za nadzór nad utworzonymi przez nie podmiotami leczniczymi, ministerstw, urzędów wojewódzkich, central urzędów administracji rządowej
  • pracowników NFZ.