Pracuję z menedżerami różnego szczebla. Dzięki studiom MBA chcę poprawić jakość komunikacji i realizacji wspólnych projektów na partnerskim, zrównoważonym i zbilansowanym poziomie. Dwa lata studiów, których najważniejszym elementem jest wspólne rozwiązywanie case study z praktykami z różnych branż, szczebli i o różnych charakterze i temperamencie, to dla mnie i dla firmy istotny krok w rozwoju. Jako menedżer ds. kosztów chcę też, w kolejnych latach pracy, skoncentrować się na budowaniu wartość dodanej dla naszych Klientów poprzez wykorzystanie profesjonalnej wiedzy i zaimplementowanie najlepszych rozwiązań w szybko zmieniającym się otoczeniu biznesowym. Po kilku miesiącach zajęć mogę stwierdzić, że poznałem fantastycznych ludzi o niesamowitej wiedzy z  dziedzin, o których wcześniej nie miałem pojęcia, a przy tym otwartych, pełnych energii i ciekawego poczucia humoru. Poznałem także, dzięki jednemu z uczestników, interesujący szablon modelu biznesowego, nad którego wdrożeniem obecnie pracuję. Jestem pełen optymizmu i nadziei na kolejne – praktyczne rozwiązania biznesowe.    

Tomasz Jaciubek
absolwent programu MBA w Bydgoszczy

Program Master of Business Administration to prestiżowe studia dla profesjonalistów, którzy chcą stale rozwijać swoje kompetencje zarządcze i umiejętności związane z prowadzeniem działalności w środowisku międzynarodowym. Uczestnicy programu to osoby zajmujące stanowiska menedżerskie.

Słuchacze programów MBA realizowanych w Wyższych Szkołach Bankowych:

 • mają doświadczenie zawodowe w różnych dziedzinach związanych z działalnością przedsiębiorstwa, np. w zarządzania, finansach, marketingu, logistyce, zarządzaniu kadrami lub prawie,
 • pracują zarówno w dużych koncernach, jak i prowadzą własną działalność gospodarczą,
 • wyróżnia ich wysoka motywacja, ambicja oraz wytrwałość w osiąganiu postawionych sobie celów
 • są nastawieni na sukces zawodowy i rozwój własnej osobowości.

Klub Absolwentów i Studentów MBA 

został założony w 2019 roku z inicjatywy absolwentów studiów MBA prowadzonych przez Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu. Klub organizuje spotkania cykliczne podczas których odbywają się prelekcje i warsztaty merytoryczne umożliwiające rozwijanie kompetencji zawodowych oraz networking w trakcie którego jest możliwość wymiany doświadczeń i integracji członków klubu.
My MBA nawiązało i utrzymuje kontakty, oraz regularnie współpracuje z innymi stowarzyszeniami MBA oraz Wyższą Szkołą Bankową w Toruniu.

Dodatkowym atutem studiów MBA jest możliwość budowania sieci kontaktów  wśród słuchaczy i absolwentów, przedstawicieli kadry menedżerskiej wielu uznanych  w Polsce firm. Uczestnikami programu MBA w WSB w Bydgoszczy są przedstawiciele  m.in. takich firm jak:

 • Jabil Global Services Poland Sp. z o.o.
 • Nordic Development SA
 • PWS Konstanta SA Cukiernia SOWA
 • Rijk Zwaan Polska Sp. z o.o.
 • Rywal-RHC Sp. z o.o.
 • TELE-FONIKA Kable Sp. z o.o.
 • Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 SA
 • AMPOL-MEROL Sp. z o.o.
 • Bella Sp. z o.o.
 • Biznes Plus
 • DEMETERRA Sp. z o.o.
 • GREENERGO Sp. z o.o.
 • HENKELL & CO. VINPOL Polska Sp. z o.o.
 • ISLA Agencja zatrudnienia  i doradztwa personalnego

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok

Master of Business Administration