Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Studia trwają 2 lata. Rekrutacja zakończona.

Studia są bezpłatne.

Dofinansowanie do noclegu:

  • dofinansowanie obejmuje nocleg ze śniadaniem (bez parkingu);
  • dofinansowanie przysługuje tylko słuchaczom zamieszkałym min. 50 km poza miejscem realizacji projektu;
  • dofinansowanie przysługuje 1 osobie na dwa noclegi na każdy zjazd - piątek/sobota i sobota/niedziela;
  • kwota dofinansowania 1 nocy dla 1 osoby wynosi do 220,00 zł brutto;
  • słuchacze będą zobowiązani na bieżąco dostarczać do CSPiS oryginalne faktury z hotelu wystawione na nazwisko osoby, która nocowała;
  • jeśli w pokoju będzie nocowało kilka osób, to na FV muszą być wpisane wszystkie nazwiska (np. FV wystawiona na jedną osobę, a pozostałe nazwiska wpisane na FV w uwagach), kwota na FV będzie dzielona na liczbę osób (ale nie może przekraczać 220,00 zł brutto/1 osoba);
  • uczestnikom studiów MBA zwrot dofinansowania (na powyższych zasadach) przysługuje również podczas obowiązkowych szkoleń.

Dofinansowanie może objąć także podręczniki, zestawy szkoleniowe oraz materiały dydaktyczne i ćwiczeniowe.

Nie dofinansujemy kosztów dojazdu.

Dokumenty rekrutacyjne:

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok