Istnieje możliwość dofinansowania studiów MBA.
Szczegóły na:

https://open.frp.pl/

https://inwestujwrozwoj.pl/

Opłaty za studia MBA

 • opłata wpisowa – 300 zł
 • opłata za postępowanie kwalifikacyjne – 200 zł
 • czesne (w tabeli poniżej)
 • opłata końcowa – 600 EUR.


Dogodny system płatności

Liczba ratWysokość ratyCałkowite czesne
opłata jednorazowa25 950 zł25 950 zł
2 raty roczne13 725 zł27 450 zł
4 raty semestralne7375 zł29 500 zł
20 rat zjazdowych1550 zł31 000 zł

Uczelnia gwarantuje, że wysokość  czesnego nie ulegnie zmianie  podczas trwania programu.

Promocje i dodatkowe korzyści

 • dla absolwentów Wyższych Szkół Bankowych
termin zapisu na studia25.03-30.06.202001.07-30.09.2020
kwota zniżki3500 zł + zwolnienie z opłaty wpisowej2500 zł + zwolnienie z opłaty wpisowej
 • dla absolwentów innych uczelni
termin zapisu na studia25.03-30.06.202001.07-16.09.2020
kwota zniżki2000 zł1000 zł

Powyższe promocje nie łączą się.

Regulamin promocji jest dostępny na stronie www oraz w Biurach Programu MBA.

 

Istnieje możliwość dofinansowania studiów MBA.
Szczegóły na:

https://open.frp.pl/

https://inwestujwrozwoj.pl/

Etap 1. Spełnienie kryteriów przyjęcia na studia MBA

 • dyplom ukończenia studiów wyższych
 • trzyletnie doświadczenie zawodowe ma stanowisku menedżerskim

Etap 2. Zebranie kompletu dokumentów

 • wypełniony online kwestionariusz osobowy
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • CV
 • list motywacyjny
 • potwierdzenie 3-letniego stażu zawodowego na stanowisku menedżerskim
 • dowód uiszczenia opłaty wpisowej i opłaty  kwalifikacyjnej na konto: Bank Spółdzielczy 09 9511 0000 0007 8009 2000 0020 (jeżeli dotyczy)

Aby skorzystać z aktualnej promocji na studia MBA, wystarczy zapisać się online, a następnie w ciągu 14 dni od zapisu dostarczyć dokumenty.

Etap 3. Dostarczenie kompletu dokumentów

 • Pocztą lub osobiście do Biura Rekrutacji

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, wydział w Bydgoszczy
Biuro Informacji i Rekrutacji
Budynek A, pokój nr A004
Zobacz na mapie
ul. Fordońska 74
85-719 Bydgoszcz

Etap 4. Umówienie na rozmowę kwalifikacyjną

O przyjęciu na studia MBA decyduje liczba punktów uzyskanych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego, podczas którego oceniane są:

 • rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca chęć i predyspozycje słuchacza do podjęcia studiów MBA
 • list motywacyjny
 • doświadczenie zawodowe.

Umówienie się na rozmowę kwalifikacyjną za pośrednictwem Biura MBA

tel. 52 58 29 137, 539 994 438
e-mail:
mba@wsb.bydgoszcz.pl

Dokumenty do wglądu:

 

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok