Istnieje możliwość dofinansowania studiów MBA.
Szczegóły na:

https://open.frp.pl/

https://inwestujwrozwoj.pl/

Opłaty za studia MBA

 • opłata wpisowa – 300 zł
 • opłata za postępowanie kwalifikacyjne – 200 zł
 • czesne (w tabeli poniżej)
 • opłata końcowa – 600 EUR.


Dogodny system płatności

Liczba ratWysokość ratyCałkowite czesne
opłata jednorazowa25 959 zł25 950 zł
2 raty roczne13 725 zł27 450 zł
4 raty semestralne7375 zł29 500 zł
20 rat zjazdowych1550 zł31 000 zł

Uczelnia gwarantuje, że wysokość  czesnego nie ulegnie zmianie  podczas trwania programu.

Promocje i dodatkowe korzyści

 • dla absolwentów Wyższych Szkół Bankowych
termin zapisu na studia25.03-30.06.202001.07-30.09.2020
kwota zniżki3500 zł + zwolnienie z opłaty wpisowej2500 zł + zwolnienie z opłaty wpisowej
 • dla absolwentów innych uczelni
termin zapisu na studia25.03-30.06.202001.07-16.09.2020
kwota zniżki2000 zł1000 zł

Powyższe promocje nie łączą się.

Regulamin promocji jest dostępny w Biurach Programu MBA.

 

Istnieje możliwość dofinansowania studiów MBA.
Szczegóły na:

https://open.frp.pl/

https://inwestujwrozwoj.pl/

Etap 1. Spełnienie kryteriów przyjęcia na studia MBA

 • ukończone studia wyższe I lub II stopnia (dyplom licencjata  lub magistra)
 • minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe (preferowane doświadczenie menedżerskie).

Etap 2. Zebranie kompletu dokumentów

 • zaświadczenie o doświadczeniu zawodowym
 • 2 egzemplarze umowy edukacyjnej
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia oraz oryginał do wglądu
 • dowód uiszczenia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne i wpisowej na konto:  Bank Spółdzielczy 09 9511 0000 0007 8009 2000 0020

Etap 3. Dostarczenie kompletu dokumentów do Biura Informacji i Rekrutacji – pocztą lub osobiście – oraz umówienie się na rozmowę kwalifikacyjną.

O przyjęciu na studia decydują wyniki postępowania rekrutacyjnego na podstawie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowę przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Dziekana. Decydująca jest liczba punktów zdobytych przez kandydata. Warunkiem zakwalifikowania do programu jest uzyskanie co najmniej 60% możliwych punktów.

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok