Zajęcia w roku akademickim 2021/2022

Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną w kraju i fakt, że społeczność studencka Wyższych Szkół Bankowych jest bardzo duża, podjęliśmy decyzję, że zajęcia w roku akademickim 2021/2022 na studiach MBA będą odbywać się w formie stacjonarnej z zachowaniem obowiązujących obostrzeń sanitarnych.*

Najważniejsze dla nas jest wspólne bezpieczeństwo i to, by studiowanie w WSB niosło ze sobą pozytywne doświadczenia! 

*W przypadku decyzji władz państwowych, powiatowych lub Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o braku możliwości prowadzenia zajęć stacjonarnych na wszystkich uczelniach, zajęcia dydaktyczne będziemy prowadzić w formule zdalnej. W zależności od sytuacji epidemiologicznej jesteśmy gotowi na każdy z możliwych wariantów kształcenia."

Istnieje możliwość dofinansowania studiów MBA.

Szczegóły na:

https://open.frp.pl/

https://inwestujwrozwoj.pl/

Opłaty za studia MBA

 • opłata wpisowa – 300 zł
 • opłata za postępowanie kwalifikacyjne – 200 zł
 • czesne (w tabeli poniżej)
 • opłata końcowa – 600 EUR.


Dogodny system płatności

Liczba ratWysokość ratyCałkowite czesne
opłata jednorazowa25 950 zł25 950 zł
2 raty roczne13 725 zł27 450 zł
4 raty semestralne7375 zł29 500 zł
20 rat zjazdowych1550 zł31 000 zł
24 raty miesięczne1292 zł31 008 zł

Uczelnia gwarantuje, że wysokość  czesnego nie ulegnie zmianie  podczas trwania programu.

Promocje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powyższe promocje nie łączą się.

Szczegółowy regulamin promocji dostępny jest również w Biurze Programu MBA.

Istnieje możliwość dofinansowania studiów MBA.

Szczegóły na:

https://open.frp.pl/

https://inwestujwrozwoj.pl/

Zasady przyjęcia

Etap 1. Spełnienie kryteriów przyjęcia na studia MBA:

 • ukończone studia wyższe I lub II stopnia (dyplom licencjata lub magistra)
 • min. trzyletnie doświadczenie zawodowe (preferowane jest doświadczenie menedżerskie).

Etap 2. Zapisanie się na studia i dostarczenie dokumentów rekrutacyjnych.

Zachęcamy do założenia Konta Kandydata i zapisania się za jego pośrednictwem na studia.  Konto zaprojektowaliśmy tak, by maksymalnie ułatwić proces rekrutacji. Dzięki temu można:

 • przejść online proces zapisu na studia
 • dostarczyć dokumenty, podpisać umowę i dokonać płatności rekrutacyjnych z dowolnego miejsca na świecie za pośrednictwem internetu
 • sprawdzić status swoich rekrutacji oraz historię zapisów
 • w każdej chwili dokończyć przerwany proces uzupełniania formularza rekrutacyjnego.

Informacje, jak założyć Konto Kandydata, znajdują się w zakładce: Wygodne zapisy na studia. 

Dokumenty rekrutacyjne:

 • wypełniony online kwestionariusz osobowy
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • CV
 • list motywacyjny
 • potwierdzenie 3-letniego stażu zawodowego na stanowisku menedżerskim
 • dowód uiszczenia opłaty wpisowej i opłaty  kwalifikacyjnej na konto: Bank Spółdzielczy 09 9511 0000 0007 8009 2000 0020 (jeżeli dotyczy)

Aby skorzystać z aktualnej promocji na studia MBA, wystarczy zapisać się online, a następnie w ciągu 14 dni od zapisu dostarczyć dokumenty.

 • przez internet za pomocą Konta Kandydata
 • osobiście do Biura Programu MBA po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym umówieniu terminu wizyty

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, wydział w Bydgoszczy
Biuro Informacji i Rekrutacji
Budynek A, pokój nr A004
Zobacz na mapie
ul. Fordońska 74
85-719 Bydgoszcz

e-mail mba@wsb.bydgoszcz.pl
tel. (52)58-29-131, (52)58-29-100, (52)58-29-101
 • pocztą tradycyjną lub kurierem na adres:

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, wydział w Bydgoszczy
Biuro Informacji i Rekrutacji
Budynek A, pokój nr A004
Zobacz na mapie
ul. Fordońska 74
85-719 Bydgoszcz

Etap 3. Umówienie się na rozmowę kwalifikacyjną za pośrednictwem Biura Programu MBA.

O przyjęciu na studia MBA decyduje liczba punktów uzyskanych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego, podczas którego oceniane są:

 • rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca chęć i predyspozycje słuchacza do podjęcia studiów MBA
 • list motywacyjny
 • doświadczenie zawodowe.

Umówienie się na rozmowę kwalifikacyjną za pośrednictwem Biura MBA

tel. 52 58 29 137, 539 994 438
e-mail:
mba@wsb.bydgoszcz.pl

Etap 4. Podpisanie umowy i dostarczenie jej za pośrednictwem Konta Kandydata, osobiście, pocztą lub kurierem.

Dokumenty do wglądu:

promocja PLECAM STUDIA MBA

Rekrutacja z Kontem Kandydata

KROK 1                           Wybierz program MBA dla siebie, przejdź do zapisów online i wybierz opcję “Załóż konto” w prawym, górnym rogu.
KROK 2

Załóż Konto Kandydata, w którym znajdziesz wszystkie instrukcje dotyczące tego, jak skutecznie przejść proces rekrutacji. Znajdziesz tu również listę niezbędnych dokumentów, które trzeba dostarczyć, by zostać uczestnikiem studiów MBA.

Jeżeli jesteś naszym studentem lub absolwentem, możesz pominąć proces zakładania konta i od razu zalogować się do niego loginem oraz hasłem, którego używasz w Extranecie. 

KROK 3Po założeniu konta i wypełnieniu formularza rekrutacyjnego masz 7 dni na skompletowanie, dostarczenie i podpisanie niezbędnych dokumentów. Dzięki Kontu Kandydata możesz to zrobić online, bez wychodzenia z domu.
KROK 4Poczekaj na informację o pozytywnej weryfikacji dokumentów. Jeśli zdiagnozujemy jakieś błędy lub braki, będziemy o tym na bieżąco informować.
KROK 5Po pozytywnej weryfikacji dokumentów umów się na rozmowę kwalifikacyjną. Po rozmowie kwalifikacyjnej dostarcz poprzez Konto Kandydata podpisaną umowę. 

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok