Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Studia trwają 2 lata. Rekrutacja zakończona.

Program obejmuje:

 • Zarządzanie strategiczne w służbie zdrowia - 16h
 • Prawo w służbie zdrowia (perspektywa placówki, pacjenta, managera) - 16h  
 • Strategia produktu w wymiarze publicznym i prywatnym - 16h
 • Makroekonomiczne aspekty polityki zdrowotnej - 16h
 • Zarządzanie placówką medyczną - 16h
 • System ochrony zdrowia - 16h
 • Przedsiębiorstwo medyczne - 16h
 • Strategie podatkowe w sektorze medycznym - 16h
 • Zarządzanie finansami w placówce medycznej - 16h
 • Restrukturyzacja managerska i zarządzanie kryzysowe
 • Zarządzanie projektami w służbie zdrowia - 16h
 • Sprzedaż i marketing w służbie zdrowia
 • Business English w służbie zdrowia - 56h (16h ćwiczeń, 40h e-learning)
 • Giełdowa spółka medyczna - 16h
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim w służbie zdrowia - 16h
 • Zarządzanie ryzykiem w służbie zdrowia - 16h
 • Innowacje w służbie zdrowia - 16h
 • Zarządzanie jakością (uprawnia do Certyfikatu auditora wewnętrznego Systemów Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015 w placówkach ochrony zdrowia) - 16h
 • Seminarium (przygotowanie strategii rozwoju placówki służby zdrowia z uwzględnieniem poszczególnych strategii dziedzinowych w ramach poznanych modułów) - 10h

 

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok