Studia MPA mają charakter interdyscyplinarny, łączą w sobie przedmioty związane z zarządzaniem i administracją publiczną, polityką rozwoju lokalnego i regionalnego, przedmioty prawne, ekonomiczne i finansowe. Taka różnorodność wynika z wymagań stawianych menadżerom w administracji publicznej, którzy dla skutecznej realizacji zadań muszą posiadać wiedzę z wielu dyscyplin. Prowadzenie zajęć w oparciu o konkretne przypadki pozwala w prosty sposób wyjaśnić złożoność niektórych zagadnień.

dr hab., prof. WSB Jolanta Ciak
Wykładowca studiów MPA

STUDIA MPA W WSB
Zwykło się uważać, że administracja i sektor prywatny to dwa różne światy. Uważamy, że jest inaczej. Zarządzanie jakością, badanie poziomu satysfakcji klienta, współtworzenie usług, to typowe narzędzia zarządzania, które ze sfery biznesu przeniknęły do sektora publicznego. Posiadamy duże doświadczenie w tym obszarze oraz współpracujemy z doświadczonymi praktykami i wykładowcami z dziedziny „administracja publiczna”.

MPA to jeden z nielicznych tego typu programów w Polsce. Jego wysoki poziom zyskał uznanie wśród naszych partnerów, którzy docenili zaangażowanie WSB i profesjonalne podejście do postawionych zagadnień. Studia zapewnią Państwu wiedzę i kompetencje, które pozwolą skuteczniej realizować zadania dla społeczności lokalnej. Będą także doskonałą motywacją do dalszego rozwoju i uczynienia z pracy w urzędzie prawdziwej pasji.

IDEA STUDIÓW
Ostatnie lata w administracji publicznej to intensywne i dynamiczne zmiany. Osoby zarządzające jednostkami administracyjnymi, chcące skutecznie i profesjonalnie wykonywać swoje zadania, nie mogą już polegać wyłącznie na prawnych narzędziach działania. Konieczne są  również umiejętności konsultacji i negocjacji, angażowania mieszkańców w realizację zadań publicznych oraz wiedza na temat zarządzania projektem i motywowania zespołu.

Studia zawierają moduły typowe dla programów MBA, np. zarządzanie strategiczne czy ekonomia menedżerska. Są także odpowiedzią na częste problemy pracowników instytucji publicznych, np.: jak uczyć się od innych miast, jakie są narzędzia finansowania rozwoju, jak zarządzać budżetem w urzędzie oraz zarządzanie projektami w administracji publicznej. Sektor publiczny, podobnie jak sektor prywatny, potrzebuje liderów, którzy będą rozumieli zmiany dokonujące się w obszarze administracji.