Kadra dydaktyczna studiów MBA w WSB w Bydgoszczy

O  sile i skuteczności programu stanowi kadra dydaktyczna, do której należą zarówno wykładowcy akademiccy,  jak i eksperci z dużym doświadczeniem praktycznym.  Zajęcia w ramach programu Master of Business Administration w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu prowadzą m.in:

  • prof. zw. dr hab. Jan Jeżak – ekspert i konsultant oraz członek rad nadzorczych kilku spółek, w tym Rady Nadzorczej Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego w Warszawie; autor bądź współautor ponad 130 publikacji; odbył kilka staży zagranicznych (na uniwersytetach amerykańskich, brytyjskich oraz niemieckich); uczestnicy spotykają się z nim na zajęciach z zarządzania strategicznego,
  • Adrian Dekert – prezes zarządu Avrio Media sp. z o.o., wiceprezes zarządu Eltel Networks SA, wiceprezes zarządu K-TEL SA, absolwent studiów MBA; prowadzi zajęcia z ekonomii menedżerskiej,
  • Mariusz Grudzień – trener i coach z 20-letnim doświadczeniem; twórca Instytutu Skutecznego Działania; wspiera firmy i organizacje w przygotowaniu i przeprowadzaniu zmian w kierunku organizacji XXI w.; koncentruje się na obszarach: zaangażowanie, branie odpowiedzialności, wykorzystanie indywidualnego potencjału, budowanie interdyscyplinarnych zespołów; specjalizuje się w projektach rozwojowych z zakresu: przywództwa, zarządzania, budowania zespołów, skuteczności osobistej; twórca nowatorskich warsztatów z zakresu efektywności zespołowej: „Zespół doskonały jak orkiestra”; „Hollywood”; „Teatr”,
  • Jakub Lewandowski – prezes spółki Pasja G.D.T, coach ICC, trener; członek Business Centre Club, zdobywca nagrody Medal Europejski i Inteligentnego Rozwoju za projekty studiów podyplomowych; prowadzi coaching biznesowy i indywidualne procesy mentoringowe,
  • Wojciech Ożga – od 2005 roku prowadzi własną firmę, której celem jest między innymi wspieranie różnych organizacji w prowadzeniu projektów oraz prowadzenie szkoleń w tym zakresie; członek zarządów kilku firm, skupiający się na zagadnieniach informatycznych; specjalizuje się w szkoleniach przygotowujących wdrożenie metodyki projektowej w organizacjach; prowadzi zajęcia z zarządzania projektami,
  • Krzysztof Rąpała – członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie; ma doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych w sprawach cywilnych oraz gospodarczych, a także praktykę w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych i zakładów opieki zdrowotnej; jest doradcą w postępowaniach z zakresu połączeń i przejęć (M&A); autor publikacji poświęconych praktycznym aspektom prawa handlowego,
  • dr Magdalena Gieras –pracując jako konsultant oraz jako HR Director wielokrotnie projektowała i wdrażała procesy wartościowania stanowisk pracy, budowania ścieżek karier, systemów motywacyjnych opartych o KPI, a także strategię internal & external branding w różnych organizacjach. Posiada 20 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń i kilkanaście lat pracy jako coach i mentor, dzięki czemu wie jak diagnozować i rozwijać potencjał ludzi. W swojej pracy dąży do budowania autentycznych relacji z sobą samym i z drugim człowiekiem oraz do skutecznego realizowania celów zawodowych. Jest twórcą harmoniarozwoju.pl
  • Jolanta Tkaczyk  - doktor ekonomii w zakresie zarządzania, adiunkt w Katedrze Marketingu Akademii Leona Koźmińskiego, kierownik studiów magisterskich Zarządzanie marką i strategie marketingowe oraz studiów podyplomowych zarządzanie marketingowe. Trenerka i specjalistka z ponad 20-letnim stażem w prowadzeniu szkoleń z zakresu marketingu, badań marketingowych, analiz rynkowych, obsługi klienta, zarządzania marką i zachowań konsumenckich (w tym zachowań online). Współpracuje z INE PAN, SGH i Viamoda. Autorka internetowych serwisów edukacyjnych na temat marketingu rynkologia.pl oraz komunikacjanieformalna.pl. 
  • Marlena Adamska – trenerka i konsultantka biznesu, ekspertka w obszarach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, z ponad 20 letnim stażem. Współtwórczyni szeregu projektów z obszaru doradztwa personalnego (m.in. wypracowanie modeli kompetencyjnych w formie matrycy kompetencji, struktury organizacyjnej, wartościowanie stanowisk, opracowanie systemów motywacyjnych, audyty personalne), zarówno na poziomie operacyjnym, jak i strategicznym. Posiada certyfikat audytora wewnętrznego zintegrowanych systemów zarządzania jakością ISO 9001, Certyfikat Międzynarodowy Trenera Biznesu ACI, certyfikat niezależnego konsultanta Extendend DISC oraz Certyfikat Green Belt. Na co dzień koordynuje pracę zespołu consultingowo-informatycznego w zakresie rozwiązań informatycznych dla HR (m.in. systemy do samoobsługi pracowniczej, matrycy kompetencji, onboardingu, oceny kompetencji (SOOP), zarządzania procesem szkoleń, komunikacji, prezentacji KPI i grywalizacji), wykorzystując metodykę SCRUM.
  • Jacek Gałkowski – konsultant i doradca biznesowy oraz przedsiębiorca z 30-letnim doświadczeniem w branży IT (systemy informatyczne wspomagające zarządzanie), założyciel i wspólnik firmy doradczej ALDEA IT Consulting. Wspiera firmy i organizacje w przygotowywaniu oraz przeprowadzaniu usprawnień procesów biznesowych za pomocą systemów i aplikacji informatycznych. Specjalizuje się w identyfikowaniu  i optymalizowaniu procesów biznesowych, dobieraniu systemów informatycznych oraz dostawców usług towarzyszących, negocjowaniu warunków umów oraz nadzorowaniu i kierowaniu wdrożeniami. Jest autorem setek ekspertyz i rekomendacji biznesowych, pomysłodawcą i twórcą portalu internetowego decyzje-IT.pl oraz autorem wielu publikacji i opracowań. Stara się popularyzować aplikacje dla biznesu typu no-code.

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok

Master of Business Administration