Kadra dydaktyczna studiów MBA w WSB w Bydgoszczy

O  sile i skuteczności programu stanowi kadra dydaktyczna, do której należą zarówno wykładowcy akademiccy,  jak i eksperci z dużym doświadczeniem praktycznym.  Zajęcia w ramach studiów Master of Business Administration w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy prowadzą m.in:

 • prof. zw. dr hab. Jan Jeżak – ekspert i konsultant oraz członek rad nadzorczych kilku spółek, w tym Rady Nadzorczej Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego w Warszawie; autor bądź współautor ponad 130 publikacji; odbył kilka staży zagranicznych (na uniwersytetach amerykańskich, brytyjskich oraz niemieckich); słuchacze spotykają się z nim na zajęciach z zarządzania strategicznego,
 • dr Krzysztof Maślankowski - – wiceprezes zarządu Liderio sp. z o.o., wiceprezes zarządu ds. finansowych, CFO(Ekobenz sp. z o.o.,  Creotech Instruments SA), prezes zarządu (Polski Holding Farmaceutyczny SA), menedżer inwestycyjny, ekspert ds. wyceny biznesu (ARP SA), kierownik Działu Analiz Ekonomicznych (MSP), dyrektor finansowy (Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Konkret” sp. j. i sp. z o.o.), przewodniczący rad nadzorczych (Lubelski Węgiel „Bogdanka”), członek Krajowego Komitetu Standardów Rachunkowości V kadencji, trener biznesu, doktor nauk ekonomicznych; specjalizuje się w dziedzinie finansów korporacyjnych, rynków kapitałowych, strategiach inwestycyjnych oraz analizie finansowej i controllingu,
 • Mateusz Cedro – prawnik, menedżer Kancelarii Doradcy Podatkowego Radosława Żuka, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego  w Warszawie oraz Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, aktualnie doktorant Katedry Prawa Finansowego Uniwersytetu Łódzkiego,
 • Adrian Dekert – prezes zarządu Avrio Media sp. z o.o., wiceprezes zarządu Eltel Networks SA, wiceprezes zarządu K-TEL SA, absolwent studiów MBA; prowadzi zajęcia z ekonomii menedżerskiej,
 • Adrianna Filiks – doświadczony trener i konsultant ZZL; dyrektor personalna z ponad 20-letnią praktyką dydaktyczną oraz zawodową w opracowywaniu 
  i wdrażaniu strategii zarządzania zasobami ludzkimi; ekspert w dziedzinie zarządzania pokoleniami na rynku pracy, procesami rekrutacji, adaptacji i rozwoju, systemami motywacyjnymi i ocenami jakości pracy
 • Mariusz Grudzień – trener i coach z 20-letnim doświadczeniem; twórca Instytutu Skutecznego Działania; wspiera firmy i organizacje w przygotowaniu i przeprowadzaniu zmian w kierunku organizacji XXI w.; koncentruje się na obszarach: zaangażowanie, branie odpowiedzialności, wykorzystanie indywidualnego potencjału, budowanie interdyscyplinarnych zespołów; specjalizuje się w projektach rozwojowych z zakresu: przywództwa, zarządzania, budowania zespołów, skuteczności osobistej; twórca nowatorskich warsztatów z zakresu efektywności zespołowej: „Zespół doskonały jak orkiestra”; „Hollywood”; „Teatr”,
 • Łukasz Kuciński – właściciel firmy Biznes Plus oraz Prezes Zarządu AMS Prestige – Akademia Menedżera Sprzedaży; współtwórca koncepcji CGT – Corporate 
  Global Thinking – metody kreatywnego rozwiązywania problemów w przedsiębiorstwach; specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu zarządzania, sprzedaży i marketingu; sędzia w konkursie Polish National Sales Awards; autoryzowany partner systemu wspomagającego zarządzanie zasobami ludzkimi – Badania Facet5 do diagnozowania osobowości zawodowej; prowadzi zajęcia z marketingu i sprzedaży,
 • Marcin Ledworowski – menedżer z 25-letnim  doświadczeniem biznesowym w sektorze finansowym i bankowości; od 2009 roku w Grupie BIK – najpierw jako 
  wiceprezes, później jako dyrektor; ekspert zarządzania ryzykiem finansowym przedsiębiorstw i banków oraz cyfrowej transformacji; w latach 2014-2017 członek Rady Izby Gospodarki Elektronicznej; wspiera start-upy i fintechy, a swoimi doświadczeniami dzieli się ze słuchaczami na zajęciach w WSB,
 • Jakub Lewandowski – prezes spółki Pasja G.D.T, coach ICC, trener; członek Business Centre Club, zdobywca nagrody Medal Europejski i Inteligentnego Rozwoju za projekty studiów podyplomowych; prowadzi coaching biznesowy i indywidualne procesy mentoringowe,
 • Wojciech Ożga – od 2005 roku prowadzi własną firmę, której celem jest między innymi wspieranie różnych organizacji w prowadzeniu projektów oraz prowadzenie szkoleń w tym zakresie; członek zarządów kilku firm, skupiający się na zagadnieniach informatycznych; specjalizuje się w szkoleniach przygotowujących wdrożenie metodyki projektowej w organizacjach; prowadzi zajęcia z zarządzania projektami,
 • Krzysztof Rąpała – członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie; ma doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych w sprawach cywilnych oraz gospodarczych, a także praktykę w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych i zakładów opieki zdrowotnej; jest doradcą w postępowaniach z zakresu połączeń i przejęć (M&A); autor publikacji poświęconych praktycznym aspektom prawa handlowego,
 • dr Monika Wyrzykowska-Antkiewicz – Dziekan Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu; przedstawicielka WSB w Narodowym Banku Polskim, członkini European Trade Study Group; odbyła kilkanaście staży na uczelniach zagranicznych takich jak The Hague Univeristy of Applied Sciences, Aarhus School of Business, École de Commerce Européenne; stypendystka rządów duńskiego i francuskiego; ekspert z zakresu problematyki mikroekonomicznej, makroekonomicznej, międzynarodowych stosunków gospodarczych i finansów międzynarodowych; prowadzi zajęcia z ekonomii menedżerskiej.
WSB Bydgoszcz MBA