Kadra dydaktyczna studiów MBA w WSB w Bydgoszczy

O  sile i skuteczności programu stanowi kadra dydaktyczna, do której należą zarówno wykładowcy akademiccy,  jak i eksperci z dużym doświadczeniem praktycznym.  Zajęcia w ramach studiów Master of Business Administration w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy prowadzą m.in:

  • prof. zw. dr hab. Jan Jeżak – ekspert i konsultant oraz członek rad nadzorczych kilku spółek, w tym Rady Nadzorczej Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego w Warszawie; autor bądź współautor ponad 130 publikacji; odbył kilka staży zagranicznych (na uniwersytetach amerykańskich, brytyjskich oraz niemieckich); słuchacze spotykają się z nim na zajęciach z zarządzania strategicznego,
  • Mateusz Cedro – prawnik, menedżer Kancelarii Doradcy Podatkowego Radosława Żuka, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego  w Warszawie oraz Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, aktualnie doktorant Katedry Prawa Finansowego Uniwersytetu Łódzkiego,
  • Adrian Dekert – prezes zarządu Avrio Media sp. z o.o., wiceprezes zarządu Eltel Networks SA, wiceprezes zarządu K-TEL SA, absolwent studiów MBA; prowadzi zajęcia z ekonomii menedżerskiej,
  • Mariusz Grudzień – trener i coach z 20-letnim doświadczeniem; twórca Instytutu Skutecznego Działania; wspiera firmy i organizacje w przygotowaniu i przeprowadzaniu zmian w kierunku organizacji XXI w.; koncentruje się na obszarach: zaangażowanie, branie odpowiedzialności, wykorzystanie indywidualnego potencjału, budowanie interdyscyplinarnych zespołów; specjalizuje się w projektach rozwojowych z zakresu: przywództwa, zarządzania, budowania zespołów, skuteczności osobistej; twórca nowatorskich warsztatów z zakresu efektywności zespołowej: „Zespół doskonały jak orkiestra”; „Hollywood”; „Teatr”,
  • Łukasz Kuciński – właściciel firmy Biznes Plus oraz Prezes Zarządu AMS Prestige – Akademia Menedżera Sprzedaży; współtwórca koncepcji CGT – Corporate Global Thinking – metody kreatywnego rozwiązywania problemów w przedsiębiorstwach; specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu zarządzania, sprzedaży i marketingu; sędzia w konkursie Polish National Sales Awards; autoryzowany partner systemu wspomagającego zarządzanie zasobami ludzkimi – Badania Facet5 do diagnozowania osobowości zawodowej; prowadzi zajęcia z marketingu i sprzedaży,
  • Jakub Lewandowski – prezes spółki Pasja G.D.T, coach ICC, trener; członek Business Centre Club, zdobywca nagrody Medal Europejski i Inteligentnego Rozwoju za projekty studiów podyplomowych; prowadzi coaching biznesowy i indywidualne procesy mentoringowe,
  • Wojciech Ożga – od 2005 roku prowadzi własną firmę, której celem jest między innymi wspieranie różnych organizacji w prowadzeniu projektów oraz prowadzenie szkoleń w tym zakresie; członek zarządów kilku firm, skupiający się na zagadnieniach informatycznych; specjalizuje się w szkoleniach przygotowujących wdrożenie metodyki projektowej w organizacjach; prowadzi zajęcia z zarządzania projektami,
  • Krzysztof Rąpała – członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie; ma doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych w sprawach cywilnych oraz gospodarczych, a także praktykę w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych i zakładów opieki zdrowotnej; jest doradcą w postępowaniach z zakresu połączeń i przejęć (M&A); autor publikacji poświęconych praktycznym aspektom prawa handlowego,
  • dr Monika Wyrzykowska-Antkiewicz – Dziekan Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu; przedstawicielka WSB w Narodowym Banku Polskim, członkini European Trade Study Group; odbyła kilkanaście staży na uczelniach zagranicznych takich jak The Hague Univeristy of Applied Sciences, Aarhus School of Business, École de Commerce Européenne; stypendystka rządów duńskiego i francuskiego; ekspert z zakresu problematyki mikroekonomicznej, makroekonomicznej, międzynarodowych stosunków gospodarczych i finansów międzynarodowych; prowadzi zajęcia z ekonomii menedżerskiej.

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok