Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Studia trwają 2 lata. Rekrutacja zakończona.

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia ułatwiającej dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Dzięki podniesieniu kwalifikacji i kompetencji menadżerskich pracowników zarządzających podmiotami leczniczymi oraz pracowników NFZ i podmiotów tworzących podmioty lecznicze ten cel staje się łatwiej osiągalny.

W ramach studiów MBA zaplanowane są także wydarzenia dodatkowe - wykłady VIP, wisyty studyjne oraz szkolenia służące poprawie efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.

Projekt obejmie:

 • realizację dwuletnich studiów Master of Business Administration in Healthcare Menagement
 • realizację działań dodatkowych w postaci MBA Day, wizyt studyjnych, Wykładów VIP
 • realizację szkoleń służących poprawie efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia z zakresu:
 1. HB-HTA (16h)
 2. metodologii, monitorowania i zarządzania badaniami klinicznymi (16h)
 3. zarządzania finansowego, operacyjnego oraz zarządzania personelem podmiotów leczniczych i wykorzystywania map potrzeb zdrowotnych (16h)
 4. zdrowia publicznego - identyfikacji i przeciwdziałania zagrożeniom epidemiologicznym (16h).

Sposób zaliczenia:

Projekt case study po każdym module, praca dyplomowa + obrona, uczestnictwo w 80% zajęć (honorowane zwolnienia lekarskie, wypisy ze szpitala, akty zgonu etc.)

Informacje dodatkowe:

 • zajęcia będą odbywały się w WSB lub w salach wynajętych w hotelach umiejscowionych w pobliżu uczelni
 • rozpoczęcie zajęć - październik 2019
 • zajęcia obdywają się w weekendy (sobota, niedziela)
 • podczas zajęć wykorzystywane będą nowoczesne metody pracy jak networking, benchmarking, e-learning. 

 

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok