MBA Day w WSB w TORUNIU 15.06.2021

MBA Day - tym razem w formule hybrydowej!

Zapraszamy na warszat dla menedżerów zainteresowanych rozwojem kompetencji zarządczych. 

Temat zajęć: PERFORMANCE MANAGEMENT W HR

Prowadzący: dr Magdalena Gieras

Termin: 15.06.2021 r., godz. 17.00

Formuła: spotkanie stacjonarne w WSB w Toruniu + online dla wszystkich chętnych

Jeśli zapiszesz się online - link otrzymasz dzień przed zajęciami.
Jeśli zapiszesz się na spotkanie stacjonarnie, drogą mailową otrzymasz numer sali, w której odbędzie się warsztat.

Plan spotkania:

  • wprowadzenie, krótki wstęp organizacji studiów na WSB - A. Muzyczyszyn
  • spotkanie z przedstawicielem Biura Informacji i Rekrutacji
  • część właściwa, czyli warsztat i wykład

Kilka słów o prowadzącym

dr Magdalena Gieras – pracując jako konsultant oraz jako HR Director wielokrotnie projektowała i wdrażała procesy wartościowania stanowisk pracy, budowania ścieżek karier, systemów motywacyjnych opartych o KPI, a także strategię internal & external branding w różnych organizacjach. Posiada 20 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń i kilkanaście lat pracy jako coach i mentor, dzięki czemu wie jak diagnozować i rozwijać potencjał ludzi. W swojej pracy dąży do budowania autentycznych relacji z sobą samym i z drugim człowiekiem oraz do skutecznego realizowania celów zawodowych. Jest twórcą harmoniarozwoju.pl 

 

Aby zapisać się na warsztat, wystarczy wypełnić poniższy formularz.
Kilka dni przed wydarzeniem prześlemy link do zajęć.

Formularz zgłoszeniowy

Współadministratorami danych osobowych są Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 29-31, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu przy ul. Powstańców Wlkp. 5, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 238A, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu przy ul. Młodzieżowej 31a, zwane dalej WSB. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i promocyjnych oraz w związku z wydarzeniami organizowanymi dla słuchaczy i absolwentów MBA. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania w związku z organizowanym wydarzeniem uniemożliwi udział osoby w wydarzeniu. Osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych i promocyjnych będą przechowywane przez okres pięciu pełnych lat kalendarzowych, liczonych od 1 stycznia następującego po dacie wyrażenia zgody. Dane podane w związku z uczestnictwem osoby w wydarzeniu przetwarzane będą przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji czynności związanych z organizacją i zakończeniem wydarzenia. Administrator danych może jednak zachować ograniczoną część danych w celu wykazania zgodności z przepisami. Odbiorcami danych będą podmioty współpracujące w Administratorem Danych w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań. Kontakt do Inspektora ochrony danych w WSB: iod@wsb.pl. Osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych i reklamowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwościach ich poprawiania w każdym czasie.

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok

Master of Business Administration