Wybrałam studia MBA, by uczynić kolejny krok, w rozwoju osobistym i zawodowym. Zmiany, jakie zachodzą w obu tych sferach, jednoznacznie wskazały mi kierunek rozwoju na mojej własnej drodze do celu. Idąc nią dobieram działania, które dają określone efekty. Dla mnie rozwój to podejmowanie wyzwań, czasami także tych trudnych. Odważne działanie sprawia, że znikają ograniczenia i otwierają się nowe możliwości. Na zajęciach przede wszystkim porządkuję i weryfikuję posiadaną wiedzę. Nawiązuję także nowe kontakty biznesowe z innymi słuchaczami, mającymi zupełnie różne od mojego, ale nie mniej ciekawe spojrzenie na wiele obszarów biznesu. Myślę, że rozmowy z nimi są jednym z najciekawszych elementów na tych studiach.

Renata Crasto
Słuchaczka studiów MBA w WSB w Szczecinie

The Master of Business Administration program has been delivered at the WSB University in Szczecin since 2013. The objective of the program is to provide students with strategic skills and leadership skills that enable them to strategically and globally analyze the condition and functioning of a company.

  • the program takes 2 years to complete and consists of 20 modules
  • classes are held on weekends once in a month, on average
  • language of instruction is Polish
  • the program is delivered in cooperation with a business partnerZPPZ Lewiatan
  • modules cover such areas as economics, management, law, finance, marketing, and soft skills
  • program  participants can also take part in the study tour to Franklin University in Columbus, Ohio.

More details on the program can be found on the Polish site of the program.

 

Interested in our studies?

Take another step