Treść artykułu:

W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń w 2018 roku wzięły udział 1 083 osoby, które ukończyły studia podyplomowe MBA, z czego 68% to mężczyźni. 86% pracuje w firmach prywatnych.

Mediana wynagrodzeń osób posiadających tytuł MBA wyniosła 12 500 PLN. Z badania wynika, że co czwarty absolwent MBA zarabiał 19 240 PLN i więcej, a 25% zarabiało 7 500 PLN i mniej.

Schemat 1. Wynagrodzenia całkowite
absolwentów MBA w 2018 roku (brutto w PLN)

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2018 roku

Poniższa tabela przedstawia wynagrodzenia kierowników i dyrektorów posiadających tytuł MBA. Warto dodać, że mediana dla wszystkich kierowników (również bez dyplomu MBA) wyniosła 7 000 PLN, a dyrektorów 12 822 PLN.

Tabela 1. Miesięczne wynagrodzenia całkowite absolwentów MBA 
zajmujących stanowiska kierownicze i dyrektorskie w 2018 roku (brutto w PLN)

 próba25% zarabiało poniżejmediana25% zarabiało powyżej
kierownik3309 000 12 000 16 450
dyrektor41413 850 19 997 25 934

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2018 roku

Według badania najczęściej decydowano się na zdobycie certyfikatu MBA po kierunkach studiów takich jak: architektura i budownictwo; informatyka; ekonomia, finanse i zarządzanie czy prawo i administracja. Poniższy wykres przedstawia medianę wynagrodzeń osób, które ukończyły poszczególne kierunki studiów.

Wykres 1. Mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych 
absolwentów MBA po różnych kierunkach studiów w 2018 roku (brutto w PLN)

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2018 roku

 

Najwyższe pensje osoby z MBA otrzymywały w Warszawie. Mediana ich zarobków wyniosła 16 000 PLN.

Wykres 2. Wynagrodzenia pracowników z dyplomem MBA
w wybranych miastach w 2018 roku (brutto w PLN)

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2018 roku

Z danych przedstawionych w tabeli 2. wynika, że pracownicy posiadający dyplom MBA otrzymywali najwyższe wynagrodzenie w wielkich przedsiębiorstwach (14 000 PLN brutto). Najniższe zarobki otrzymywały osoby pracujące w mikroprzedsiębiorstwach (8 299 PLN brutto).

Tabela 2. Wynagrodzenia całkowite osób posiadających dyplom MBA
w przedsiębiorstwach różnej wielkości w 2018 roku
(brutto w PLN)

typ firmypróba25% zarabiało poniżejmediana25% zarabialo powyżej
prywatna9328 35413 34720 000
własność państwowa965 4128 73113 206
własność jednostek samorządu terytorialnego343 0794 3667 073

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku

Z tabeli 4. wynika, że absolwenci MBA zarabiali aż o 6 000 PLN więcej w firmach z przewagą kapitału zagranicznego. 

Tabela 4. Wynagrodzenia całkowite osób z dyplomem MBA
w firmach o różnym pochodzeniu kapitału w 2018 roku (brutto w PLN)

pochodzenie kapitałupróba25% zarabiało poniżejmediana25% zarabialo powyżej

przewaga kapitału
polskiego (powyżej 50%)

5005 4559 00015 000

przewaga kapitału zagranicznego (powyżej 50%)

58510 07015 00022 165

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 rok

Zarobki na stanowiskach

Jak pokazują powyższe dane, zarobki na konkretnych stanowiskach różnią się w zależności od kryteriów. Dzięki Ogólnopolskiemu Badaniu Wynagrodzeń możemy przedstawić wpływ na zarobki kilku kryteriów jednocześnie. Przykłady takich analiz zaprezentowane zostały na poniższym schemacie. Przedstawia on zarobki osób z dyplomem MBA, zatrudnionych w woj. mazowieckim, w firmach z przewagą kapitału zagranicznego

Schemat 1. Mediany zarobków osób posiadających dyplom MBA
dla wybranych kryteriów (brutto w PLN)

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku

Informacje o badaniu: W 2018 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń uczestniczyło 101 860 osób. 60% uczestników badania to osoby powyżej 30 roku życia, 70% ma wykształcenie wyższe. 47% respondentów pracuje w przedsiębiorstwach w których zatrudnionych jest powyżej 250 osób, z kolei 66% pracuje w firmach z przewagą kapitału polskiego (powyżej 50%).

Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

  • wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;
  • mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli medianawynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;
  • górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;
  • dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

--
Karolina Jurczak, Sedlak & Sedlak