Treść artykułu:

W marcu tygodnik "Wprost" opublikował rating programów MBA w Polsce. W zestawieniu znalazły się prawie wszystkie programy oferowane przez Grupę Wyższych Szkół Bankowych. 

Najwyżej w zestawieniu, otrzymując czterogwiazdkową ocenę (na pięć możliwych), znalazły się następujące programy:

 • Franklin University MBA w WSB we Wrocławiu
 • MBA o profilu General w WSB w Gdańsku.

Trzy gwiazdki w ratingu otrzymały:

 • MBA w WSB w Chorzowie 
 • MBA w WSB we Wrocławiu
 • MBA w WSB w Szczecinie 
 • MBA w WSB w Bydgoszczy
 • MBA w WSB w Toruniu
 • MBA w WSB w Poznaniu.

Kryteriami, które wzięto pod uwagę przy przygotowywaniu ratingu, były m.in.:

 • czas trwania programu i jego zawartość merytoryczna (w tym obecność przedmiotów związanych z etyką biznesu)
 • język wykładowy oraz możliwość studiowania poza Polską
 • akredytacje programu
 • kadra dydaktyczna z zagranicy.