Treść artykułu:

Zapraszamy do zapoznania się z drugą edycją Raportu, w którym prezentowane są wyniki badań poziomu użyteczności stron internetowych najczęściej odwiedzanych detalicznych sklepów w Polsce w roku 2015. Pierwsza edycja, której publikacja miała miejsce w roku 2013, dotyczyła zdiagnozowania problemu dużej ilości porzuconych koszyków, czego efektem był oczywiście brak finalizacji zakupów. Od czasu badań ta proporcja niewiele się zmieniła – nadal 7. na 10. użytkowników przerwie zakupy na tym właśnie etapie (ShopVisible, 2014). Fakt ten nie jest jednak już tak zadziwiający. Dziś traktuje się go raczej jako zjawisko charakterystyczne dla zakupów przez Internet. Dobrze zaprojektowana witryna nie zawsze jest wystarczającym powodem do sfinalizowania kupna produktu. Muszą przecież zaistnieć sprzyjające warunki, takie jak np. posiadanie przez klienta odpowiedniej ilości pieniędzy na zakup. Na te okoliczności, niestety, nie mamy wpływu. Przeczytaj więcej.

--
Raport zamieszczony dzięki uprzejmości eCommerce Polska 
www.ecommercepolska.pl