Treść artykułu:

Negocjacje wielostronne

Zadanie:
Opis sytuacji jest znany wszystkim stronom negocjacji,  ponadto każda ze stron otrzymuje do odegrania swoją rolę (związek zawodowy nr 1, związek zawodowy nr 2, związek zawodowy nr 3).  Treść roli dla przedstawicieli organizacji to jednocześnie opis sytuacji. Organizacja nie zna treści ról związków, każdy ze związków zna treść roli wyłącznie swojego związku. Celem zadania jest wynegocjowanie jak najlepszych warunków zwolnienia dla poszczególnych związków oraz samej organizacji.

Opis sytuacji:
Firma  „Upominki”  
W 5 działach produkcyjnych zatrudnionych jest 10 000 osób.  W firmie pracuje wiele małżeństw, sporo jest kobiet samotnie wychowujących dziecko oraz niepełnosprawnych.  W związku z poważnymi problemami finansowymi zarząd podjął decyzję o likwidacji jednego z działów i w związku z tym z pracy musi odejść 2000 osób, co stanowi 20% załogi. Firma ma świadomość blisko 25% bezrobocia w regionie, zatem dopuszcza możliwość przesunięcia około 100 pracowników do pozostałych 4 działów. Należy zaznaczyć, że w firmie działają 3 walczące ze sobą związki zawodowe. Zarząd firmy jest gotowy rozpocząć negocjacje, pod warunkiem że związki zawodowe wypracują wspólne stanowisko w tej sprawie.

Związek zawodowy nr 1

  • Od kilku lat pozostaje w konflikcie ze związkiem nr 3.  Związek nr 1 nie zgodził się na to, aby pieniądze z funduszu socjalnego przekazać na karnety do siłowni oraz bilety do kina, o co wnioskował związek nr 3. Związek nr 1 chciał przeznaczyć pieniądze na wczasy pod gruszą.
  • Związek nr 1 nie zgadza się również ze związkiem nr 2, który przeforsował wprowadzenie godzinnej przerwy na lunch, a tym samym doprowadził do wydłużenia czasu pracy.
  • Związek ma pretensje do związku nr 2 i związku nr 3, że te nie poparły ich pomysłu stworzenia przedszkola przyzakładowego.

Związek zawodowy nr 2

  • Pozostaje w konflikcie z związkiem nr 1, gdyż przeforsował wprowadzenie godzinnej przerwy na lunch, a tym samym doprowadził do wydłużenia czasu pracy.  To nie podobało się związkowi nr 1.
  • Związek nr 2 często krytykuje związek nr 1 za częste korzystaniem z urlopów zdrowotnych, zwłaszcza na dziecko.
  • Związek nr 2 chciałby wykorzystać pieniądze z funduszu na częste, wyjazdowe imprezy integracyjne.
  • Związek nr 2 nie jest zainteresowany dodatkowymi szkoleniami.

Związek zawodowy nr 3

  • Związek nr 3 ma pretensje do związku nr 1 o częstą absencję w pracy, spowodowaną, ich zdaniem, wręcz nagminnym korzystaniem z urlopów zdrowotnych, zwłaszcza na dziecko
  • Ma również pretensje do związku nr 2 o nie popieranie ich w związku z wprowadzeniem dodatkowych szkoleń dla pracowników
  • Zarzuca związkowi nr 1 i 2, że ich pracownicy nie podchodzą do pracy z należyta sumiennością.

--
dr Maria Ochwat - politolog i kulturoznawca, wykładowca akademicki, doradca ds. PR, public affairs, komunikacji międzykulturowej, międzynarodowych stosunków politycznych.