Treść artykułu:

Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej FORUM ogłosiło wyniki VI edycji ratingu programów MBA. Aż 4 nasze programy otrzymały wyższe oceny, 3 utrzymały swoją pozycję, a 2 po raz pierwszy zostały sklasyfikowane w rankingu. 
 
Pozycje w ratingu są potwierdzeniem jakości programów. Nasi słuchacze mogą być pewni, że wybrali studia przygotowane przez profesjonalistów dla profesjonalistów. 
 
Nasze wyniki:
  • MBA w Poznaniu - wejście o 2 klasy wyżej - z aspirującej do standardowej
  • MBA w Chorzowie - również wejście do klasy wyższej - z aspirującej do obiecującej
 
Stowarzyszenie klasyfikuje programy MBA prowadzone w Polsce w kilku klasach:
  • klasa mistrzowska
  • klasa profesjonalna plus
  • klasa profesjonalna
  • klasa standardowa
  • klasa obiecująca
  • a w poprzednich latach dodatkowo klasa aspirująca.
Kryteria oceny ratingowej uwzględniają standardy akademickie studiów, formy dydaktyczne, walory poznawcze i rozwojowe, wymiar międzynarodowy, metody oceny efektów nauczania, a także – co szczególnie istotne – ich wartość praktyczną dla menedżerów. Rating przeprowadzany jest co 2 lata.