Treść artykułu:

Od marca 2020 r. ma obowiązywać nowy rodzaj spółki – Prosta Spółka Akcyjna (PSA). Ta nowa forma ma przyczynić się do rozwoju start-upów w Polsce i sprawić, że założenie spółki i pozyskanie kapitału na rozwój działalności będzie łatwiejsze.

Spółka bez kapitału założycielskiego

Nowe rozwiązanie, jakim jest prosta spółka akcyjna (PSA), może ułatwić pozyskanie kapitału dla start-upów. Przede wszystkim nie będzie potrzebny kapitał założycielski (1 zł kapitału na start). Ponadto PSA będzie mogła pozyskiwać kapitał w drodze emisji akcji lub obligacji, a proces ten zostanie znacznie uproszczony. Kolejnym istotnym elementem jest odejście od koncepcji kapitału zakładowego i wartości nominalnej akcji. Te wszystkie rozwiązania mogą przyczynić się do tego, że spółka będzie mogła dysponować większym kapitałem (brak „zamrożonego” kapitału zakładowego) oraz łatwiej pozyskać kapitał zewnętrzny (uproszczona emisja akcji).

Innowacyjne rozwiązania

Warto jednak podkreślić, że PSA to szereg nowych rozwiązań, które mogą przyciągnąć inwestorów. Między innymi są to:

  • uproszczone procedury w spółce, w tym możliwość podejmowania uchwał za pomocą poczty elektronicznej albo w czasie wideokonferencji
  • szybka rejestracja elektroniczna (w 24h za pomocą formularza, obok możliwości rejestracji metodą „tradycyjną”)
  • nieskomplikowana i elastyczna struktura organów
  • uproszczona likwidacja  – skrócony został, w stosunku do innych spółek, czas potrzebny na przeprowadzenie likwidacji, a dodatkowo możliwe będzie rozwiązanie spółki bez likwidacji – przez przejęcie jej majątku i zobowiązań przez akcjonariusza.

Czy potrzebna jest prosta spółka akcyjna?

Obecnie start-upy mają do wyboru spółkę z o.o. lub spółkę akcyjną. Aż 71% tego typu przedsiębiorstw wybiera tę pierwszą, ponieważ spółka akcyjna jest zbyt kosztowna i skomplikowana w obsłudze. Tymczasem inwestorzy nie mają zaufania do spółek z o.o., wolą spółki akcyjne. PSA jest elastyczną formą, która łączy cechy obu spółek i może stanowić odpowiedź na potrzeby rynku.  Ponadto projekt PSA zakłada szereg innowacyjnych rozwiązań, takich jak dopuszczenie wykorzystania technologii blockchain do prowadzenia rejestru akcjonariuszy czy możliwość objęcia akcji za pracę. A to może przyciągnąć niezbędny do rozwoju kapitał.

Prosta spółka akcyjna została stworzona z myślą o start-upach, ale nie jest formą zarezerwowana tylko dla nich. Może być też interesującą alternatywą dla innych uczestników rynku. Łatwa rejestracja, brak kapitału, elastyczność i teoretycznie szybki obrót to bez wątpienia duże zalety tej formy organizacyjno-prawnej. Czy PSA sprawdzi się w praktyce? Wydaje się, że jest odpowiedzią na potrzeby współczesnej gospodarki, ale tego dowiemy się po wprowadzeniu przepisów.

--
Joanna Wieprow - doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Instytucie Finansów i Rachunkowości w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, wykładowca akademicki, trener biznesu. Autorka licznych publikacji naukowych oraz współautorka monografii dotyczących podejmowania decyzji finansowych w przedsiębiorstwie. Redaktor pomocniczy w "The Central European Review of Economics".