17 listopada zapraszamy na szkolenie dodatkowe

17 listopada odbędzie się dodatkowe szkolenie dla słuchaczy MBA. Zajęcia poprowadzi dr Tomasz Kopyściański. Szkolenie rozpocznie się o 17.00 i potrwa półtorej godziny. Zapraszamy do sali 102 w strefie MBA.

Liczba miejsc ograniczona, dlatego prosimy o zapis przez poniższy formularz.

O szkoleniu
„Kryptowaluty jako nowa forma rozliczania transakcji”

Rozwój technologiczny wraz z postępującą informatyzacją społeczeństwa stanowią podatny grunt do poszukiwania nowych sposobów nawiązywania stosunków ekonomicznych. W ostatnim czasie szczególnie interesującym zjawiskiem w tym zakresie jest powstanie i rozwój kryptowalut jako nowej formy rozliczania transakcji. Oryginalność zastosowanych rozwiązań zarówno pod względem technologicznym jak i ekonomicznym istotnie odróżnia kryptowaluty od tradycyjnych, dotychczas wykorzystywanych rozwiązań w zakresie realizacji płatności. Wykorzystanie kryptowalut w działalności biznesowej może otworzyć nowe możliwości w zakresie pozyskiwania kapitału, inwestowania czy dokonywania transakcji. Z drugiej strony nieregulowany charakter rynku kryptowalut generuje szereg czynników ryzyka zarówno dla przedsiębiorcy jak i indywidualnego użytkownika. Z tego względu celem wykładu jest próba przedstawienia możliwości wykorzystania kryptowalut wraz z obiektywną oceną szans i zagrożeń w kontekście prowadzenia działalności biznesowej.

Kilka słów o prowadzącym
dr Tomasz Kopyściański - adiunkt WSB Wrocław, specjalista z zakresu analizy finansowej przedsiębiorstwa. Autor i współautor opracowań biznesowych podejmowanych we współpracy z instytucjami finansowymi, przedsiębiorstwami oraz jednostkami sektora finansów publicznych, dotyczącymi przeprowadzenia audytu finansowego, opracowania biznesplanów, formułowania długofalowej strategii rozwoju, pozyskiwania źródeł finansowania. Pracownik kancelarii BSKK - Radcowie Prawni i Adwokaci. Wykładowca w ramach studiów podyplomowych i studiów MBA.

Formularz zgłoszeniowy

Współadministratorami danych osobowych są Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 29-31, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu przy ul. Powstańców Wlkp. 5, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 238A, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu przy ul. Młodzieżowej 31a, zwane dalej WSB. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i promocyjnych oraz w związku z wydarzeniami organizowanymi dla słuchaczy i absolwentów MBA. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania w związku z organizowanym wydarzeniem uniemożliwi udział osoby w wydarzeniu. Osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych i promocyjnych będą przechowywane przez okres pięciu pełnych lat kalendarzowych, liczonych od 1 stycznia następującego po dacie wyrażenia zgody. Dane podane w związku z uczestnictwem osoby w wydarzeniu przetwarzane będą przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji czynności związanych z organizacją i zakończeniem wydarzenia. Administrator danych może jednak zachować ograniczoną część danych w celu wykazania zgodności z przepisami. Odbiorcami danych będą podmioty współpracujące w Administratorem Danych w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań. Kontakt do Inspektora ochrony danych w WSB: iod@wsb.pl. Osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych i reklamowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwościach ich poprawiania w każdym czasie.

Zainteresowały Cię nasze studia?

Zrób kolejny krok

Executive MBA Project Management